Inter-vivos trusts en testamentêre trusts

Daar bestaan heelwat onkunde oor die gebruik van trusts tydens erflatings. Hierdie artikel poog om lig op hierdie belangrike kwessie te werp.‘n Inter-Vivos Trust staan ook bekend as ‘n lewende of familietrust omdat dit gedurende jou leeftyd opgerig word. ‘n Trust is ‘n ideale langtermynstruktuur om bates van geslag tot geslag te beskerm terwyl dit […]