Belasting van trusts

In die begrotingstoespraak gedurende Februarie 2013 het die Minister van Finansies gemeld dat die belasting van trusts onder oorsig geneem sal word om enige misbruik daarvan te beheer. In die begrotingsoorsig van 2013 deur Nasionale Tesourie is die volgende gemeld: To curtail tax avoidance associated with trusts, government is proposing several legislative measures during 2013/14. […]